Pengayam Ayaman

pengayam ayaman

Pembahasan kali ini seputar lontar pengayam ayaman bali hari ini senin sampai minggu yang banyak dimainkan oleh masyarakat bali. Membahas seputar bali memang tidak ada habisnya, selalu ada hal menarik yang bisa dikulik dari mulai wisatanya, adat budayanya dan keragamannya.

Salah satu tradisi unik yang ada dibali dimana sering dimainkan oleh masyarakatnya yakni bernama Tajen. Tajen sendiri memiliki arti dan makna yakni Adu Ayam, dimana permainan ini sudah ada sejak zaman kerajaan di Bali sekitar abad ke 400 M hinga hari ini.

Namun dahulu sebelum bermain tajen atau adu ayam, konon para bebotoh (pecinta adu ayam) ini membaca lontar pengayam ayaman bali terlebih dahulu. Lontar pengayam ayaman bali tersebut terbuat dari daun Ental yang telah dipahat menggunakan pisau ukiran dengan tulisan bahasa sangsekertha.

Pengayam ayaman bali ini memiliki arti tentang hari baik, arah menuju lokasi adu ayam yang baik, nama-nama ayam yang bagus untuk digunakan, hingga hari menang kalahnya. Semuanya sudah tertulis lengkap dari lontar pengayam ayaman hari ini Senin sampai Minggu.

Bagi masyarakat bali mungkin masih ada yang belum mengetahui tentang lontar pengayam ayaman bali ini yang bertulisan sansekerta, oleh karna itu perlu ditafsirkan ke tulisan latin supaya pembaca lontar pengayam ayaman bali dapat mudah memahami isi dari Lontar tersebut.

Lontar Pengayam Ayaman Bali Hari Ini Senin Sampai Minggu

pengayam ayaman bali
pengayam ayaman bali

Artikel kali ini saya tulis secara resmi dan banyak mengambil berbagai sumber refrensi sastra dan budaya sehingga permainan tajen dan lontar pengayam ayaman bali tetap akan terus lestari. Nah tanpa perlu berlama-lama lagi, simak lontar pengayam ayaman bali hari ini senin sampai minggu dibawah ini.

Hari Ini Senin

Senin Legi

 • Perjalanan ke arah Utara dan Selatan dari rumah menuju ke arena tajen.
 • Lepas ayam dari arah barat.
 • Yang berjaya: Sekuning papak Bangkarna, ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet, Mate selem bangkarna.
 • Nama ayam yang mungkin akan kalah: brumbun kedas mate putih, klawu mate putih, biying kuning mate putih.

Senin Pahing

 • Perjalanan ke arah Utara dan Selatan, dari rumah menuju ke arena Tajen.
 • Lepas ayam dari arah selatan dan barat.
 • Yang berjaya: Biying, Wangkas, sekuning bangkarna.
 • Nama ayam yang mungkin akan kalah:  Buik polos kuping putih, klawu, brumbun, Serawah kedas polos.

Senin Pon

 • Perjalanan ke arah Utara dan ke Selatan.
 • Lepas dari arah barat. Raja: Ijo kedas mate putih, Ijo biru mate putih,Biying, Wangkas, Brumbun, Buik, Klawu biru, Klawu kedas mate putih.
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Serawah kuning bangkarne mate bang.

Senin Wage

 • Perjalanan menuju arah Utara dan Selatan.
 • Lepas ayam dari sebelah Selatan. Yang akan merajai: Ijo biru mate selem bangkarna,Klawu, Serawah kedas mate bang.
 • Ayam yang mungkin bisa kalah: Biying papak mate putih, Wangkas, Brumbun, Buik papak mate putih.

Senin Kliwon

 • Perjalanan menuju ke arah Selatan dan Timur.
 • Lepas ayam dari sebelah Utara. Ayam yang akan merajai: Sepapak Jambul bangkarna,Klawu, ijo, Brumbun.
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Serawah Polos, Sekuning mate putih, Buik, Wangkas, Biying kuping putih.

Hari Ini Selasa

lontar pengayam ayaman bali
lontar pengayam ayaman bali

Selasa Legi

 • Perjalanan dari rumah menuju ke arah Utara dan Selatan.
 • Lepas ayam dari sebelah Utara. Yang akan merajai: Sekedas,Buik, Klawu, Brumbun Kedas,Brumbun biru polos mate putih.
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Serawah Biru mate bang, Wangkas, Biying biru mate bang, Biying biru maye selem.

Selasa Pahing

 • Perjalanan ke Timur dan Selatan untuk menuju ke arena Tajen.
 • Lepas ayam dari sebelah Pojok Selatan dan Barat (Kelod Kauh).
 • Ayam yang akan merajai: Serawah biru mate selem kuping putih, Ijo, brumbun, biying mate selem, sa kuning.
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Sekedas, Wangkas, Buik, klawu, Brumbun apit mate putih.

Selasa Pon

 • Perjalanan dari rumah ke arah Timur dan Barat menuju arena Tajen.
 • Lepas ayam dari arah Barat.
 • Ayam yang merajai: Wangkas biru bangkarne, buik kedas mate putih, Brumbun Kedas, serawah mate kuning, ijo kedas.
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem.

Selasa Wage

 • Perjalanan dari rumah ke arah Utara dan Selatan untuk menuju ke arena Tajen.
 • Lepas ayam dari arah Utara.
 • Ayam yang akan merajai: Wangkas biru bangkarne mate selem,Brumbun, klawu kuning bangkarne mate selem.
 • Ayam yang kemungkinan akan kalah: Sekedas mate putih, Sekuning mate putih, Serawah, Buik, Ijo poleng mate putih.

Selasa Kliwon

 • Perjalanan dari rumah ke arah Timur dan Utara untuk menuju arena Tajen.
 • Lepas atam dari arah Utara.
 • Ayam yang akan menang: Serawah Kuning kuping putih, Serawah biru kuping putih.
 • Ayam yang akan kalah: Brumbun , Wangkas , Brumbun Kedas.

Hari Ini Rabu

pengayam ayaman hari ini
pengayam ayaman hari ini

Rabu Legi

 • Perjalanan dari rumah menuju ke Utara dan Selatan untuk ke arena Tajen.
 • Ayam yang akan menang:Serawah biru mate bang, Buik polos mate bang, Wangkas.
 • Ayam yang akan kalah: Klawu kuning mate putih, Papak, Serawah, Biying, Brumbun kuning mate kuning, Ijo Mate Kuning.

Rabu Pahing

 • Perjalanan dari rumah ke Utara dan Selatan menuju arena Rajen.
 • Lepas atam dari arah Timur.
 • Ayam yang akan berjaya: Biying kuning, Brumbun biru Papak mate bang, Klawu, Ijo, Buik Kedas dimpil mate bang.
 • Ayam yang akan kalah: Wangkas Kuning sangkur mate selem kuping putih, biying, Serawah sangkur kuning mate putih.

Rabu Pon

 • Perjalanan dari rumah menuju ke arah Utara dan Selatan.
 • Lepas ayam dari arah Selatan.
 • Ayam yang berjaya: Biying Kuning polos mate putih bangkarne, wangkas, Brumbun, Sekuning polos mate putih.
 • Ayam yang kalah: Klawu biru, klawu kedas, serawah Papak Mate selem, Ijo biru, Ijo kedas, Buik, serawah Biru.

Rabu Wage

 • Perjalanan dari rumah ke arah Selatan dan Barat.
 • Lepas ayam dari arah Selatan dan Timur.
 • Ayam yang akan berjaya: Ijo biru polos, Brumbun biru mate kuning, Wangkas kedas mate kuning.
 • Ayam yang akan kalah: Klawu kuning, Buik kuning papak jambul, Brumbun kuning.

Rabu Kliwon

 • Perjalanan ke arah Barat
 • Ayam Lepas dari arah Selatan
 • Ayam yang akan merajai: Serawah kedas, Serawah Jambul.
 • Ayam yang akan kalah: Brumbun, Klawu, Ijo kedas jambul bangkarne.

Hari Ini Kamis

pengayam ayaman senin sampai minggu
pengayam ayaman senin sampai minggu

Kamis Legi

 • Perjalanan dari rumah menuju ke arah Selatan untuk ke arena Tajen
 • Lepas ayam dari arah Barat
 • Raja: Sekedas bangkarna.
 • Ayam yang akan kalah: Biying Kuning kuping putih.

Kamis Pahing

 • Perjalanan: Nganginang sareng Kauh
 • Lepas  ayam saking kelod
 • Merajai: Brumbun apit kuping putih, Sekedas pellet lekong kuping putih, Serawah kuning
 • Berjaya: Serawah kuning bangkarne, Wangkas, Biying kuning bangkarne

Kamis Pon

 • Perjalanan: Nganginang sareng Kauh
 • Lepas ayam saking Kelod.
 • Merajai: Biying Kuning mate kuning
 • Berjaya: Wangkas, Serawah kedas, Ijo kuning mate kuning, Papak Ireng
 • Ayam yang akan kalah: Brumbun, ijo Biru mate selem, Buik, Biying biru, Papak kedas mate bang.

Kamis Wage

 • Perjalanan: Kaje sareng kangin. leb ayam saking Kelod.
 • Merajai: Serawah kedas jambul, Serawah kuning jambul.
 • Jaya:  Klawu, Buik kedas jambul
 • Ayam yang akan kalah: Ijo, biying biru, Wangkas, brumbun biru,

Kamis Kliwon

 • Perjalanan menuju Ngelodang sareng Nganginang..leb ayam saking Kauh sareng Kelod
 • Raja: Ijo biru
 • Jaya: Serawah, Buik, Biying biru
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Serawah kedas, Klawu, Brumbun kedas, Wangkas kedas.

Hari Ini Jumat

pengayam ayaman bali hari ini
pengayam ayaman bali hari ini

Jumat Legi

 • Perjalanan: Kaje sareng kauh
 • Lepas ayam saking kaje sareng kauh
 • Raja:Buik kuning papak Godeg
 • Jaya:Sekedas, Ijo bangkarne
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Klawu biru

Jumat Pahing

 • Perjalanan: Ngajanang sareng Kauh..leb ayam saking Kaje
 • Raja:  Sekedas papak mate bang
 • Jaya: Buik, Serawah, Biying Kuning, Biying kedas mate bang
 • Ayam yang mungkin akan kalah: Brumbun biru mate putih, Wangkas kedas, klawu polos, Ijo biru polos mate putih

Jumat Pon

 • Perjalanan: Ngelodang sareng kauh..leb ayam saking kangin lan Kaje
 • Raja:  buik kuning papak mate putih
 • Jaya: Brumbun, klawu kuning mate kuning, Wangkas papak
 • Ayam yang mungkin akan
 • Kalah: Brumbun Apit, Ijo Cemeng polos mate selem

Jumat Wage

 • Pejalan: Ngelodang sareng Kauh..leb ayam saking Kangin sareng Kaje
 • Raja: Ijo biru, Serawah bang karne mate selem
 • Jaya: Buik, Klawu kedas
 • Kalah: Wangkas, biying kuping putih, Biying brumbun, Serawah kuping putih.

Jumat Kliwon

 • Pejalan: Nganginang sareng Kauh..leb ayam saking Kangin sareng Kaje
 • Raja: Ijo biru jambul mate selem kuping putih
 • Kalah: Sekedas mate bang, Serawah, Wangkas, brumbun kedas dimpil pellet mate kuning.

Hari Ini Sabtu

pengayam ayaman bali kubutambahan
pengayam ayaman bali kubutambahan

Sabtu Legi

 • Perjalanan: Ngelodang sareng kauh. Lepas ayam saking Kaje
 • Raja:  Serawah susuk pellet
 • Kalah:  Sekedas, Biying biru Wangkas

Sabtu Pahing

 • Perjalanan: Kaje Sareng Kelod, leb ayam saking kelod kauh
 • Raja:  Biying Cemeng Sangkur Jaye = Brumbun, Ijo, Buik sangkur
 • Kalah: Sekedas, Serawah, Wangkas, Klawu

Sabtu Pon

 • Perjalanan: Ngelodang sareng Kangin..leb ayam saking Kaje
 • Raja:  Serawah biru bangkarne mate selem
 • Jaya: Sekedas, Wangkas, Biying biru mate putih
 • Kalah: Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo, Brumbun, Papak Gagade mate bang

Sabtu Wage

 • Perjalanan: Ngajanang sareng Kangin..leb ayam saking Kelod Kauh
 • Raja: Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem
 • Jaya: Buik, Klawu, sekedas lekong
 • Kalah: Wangkas kuning kuping putih, Biying , Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih

Sabtu Kliwon

 • Perjalanan: Ngelodang sareng Kangin..leb ayam saking Kaje
 • Raja: Ijo biru bangkarne
 • Jaya: Serawah, ijo, Sekedas bang karne
 • Kalah: Klawu kuning, Biying wangkas, Brumbun

Hari Ini Minggu

Minggu Legi

 • Perjalanan: Ngajanang sareng kangin..leb ayam saking Kangin
 • Raja: Brumbun Kuning kuping putih.
 • Jaya: Serawah kedas jambul bangkarne
 • Kalah: Buik, Klawu, Ijo kedas jambul bang karne

Minggu Pahing

 • Perjalanan: Nganginang sareng Kauh..leb ayam saking Kelod
 • Raja: Serawah kuning mate putih, Buik Kedas
 • Jaya:  Ijo, Biying mate Kuning
 • Kalah: Sekedas, Wangkas biru mate selem bang karne

Minggu Pon

 • Perjalanan: Nganginang sareng kauh..leb ayam saking kelod
 • Raja: Seluiring Brumbun,. Jaye = Ijo, Serawah, Sebiru kuping putih
 • Kalah: Sekedas, Biying, Wangkas, Klawu kuning, Papak bangkarne

Minggu Wage

 • Perjalanan: Nganginang sareng kauh..leb ayam saking Kelod.
 • Raja: Sekedas.
 • Kalah: Buik, Serawah, Klawu, Biying polos mate putih, klawu kedas mate putih.

Minggu Kliwon

 • Perjalanan: Ngauhang sareng kaje..leb ayam saking Kelod.
 • Raja: Klawu selem, Biying selem, Ijo bangkarne
 • Jaya: Biying suku dare, ijo poleng, Klawu bangkarne.
 • Kalah: Sekedas, Brumbun kedas, Biying kedas, Klawu kedas.

Penutup

Itulah tadi pembahasan lengkap mengenai permainan tajen beserta lontar pengayam ayaman bali hari ini senin sampai minggu yang bisa anda semua simak. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, masyarakat bali sebelum bermain adu ayam pasti selalu membaca lontar pengayam.

Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa sangat bermanfaat buat anda semua dan jangan lupa di share ke media sosial anda masing-masing agar para pemain tajen atau adu ayam dari daerah bali lainnya dapat mengetahui ulasan dari lontar penga

ICD 10 HNP

Admin
2 min read

Game Apa Yang Sangat Mengerikan

Admin
3 min read

Lowongan Kerja Terdekat

Laura
4 min read